Links

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport www.sundhedsstyrelsen.dk
Netdoktor www.netdoktor.dk
Sundhed.dk www.sundhed.dk
Kræftens bekæmpelse www.cancer.dk
Praktiserende Gynækologer www.gynaekologer.dk
Landsforeningen for ufrivilligt barnløse www.lfub.dk
Vulvodyni www.vulvodyni.dk
Kontinens www.kontinens.dk
Helse www.helse.dk
Gynækologisk afdeling Kolding Sygehus www.sundhed.dk
Patientklager over sundhedsvæsnet

www.stps.dk/?sc_itemid={F86810C5-728C-4AEB-AFB0-220E89231122}

Center for kvalitet www.centerforkvalitet.dk
Patienttilfredshedsundersøgelse Patienttilfredshedsundersøgelse
Patientoplevet kvalitet  Praksisrapport
Patientoplevet kvalitet    Kommentarrapport